Revisjon

Erga Revisjon tilbyr revisjonstjenester som lovbestemt revisjon, revisorbekreftelser og andre attestasjonstjenester. Våre erfarne medarbeidere har fokus på effektivitet og høy kvalitet i revisjonen.

Ta kontakt

Revisjon bidrar til økt åpenhet, tillit og effektivitet i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Vi mener at verdien av et revidert regnskap er stor for både små, mellomstore og store selskap. Hos oss har vi fokus på kontinuitet i teamene og bruk av erfarne medarbeidere, som følger opp kundene over tid. Vi har kunder innen de fleste bransjer, og vi har revisjonserfaring som strekker seg fra kultur til finans, fra sandkasser til snøbrett og fra oljeservice til kraftfor.

  • Revisjonstjenester for store og små selskaper

  • Konsulenttjenester innen regnskap og skatt

  • Revisorbekreftelser og andre attestasjoner

Annen rådgivning?