Rådgivning

Vi tilbyr konsulenttjenester innen regnskap og skatt. Vi tilbyr også rådgivningstjenester innen omorganisering, kjøp og salg av selskaper, verdsettelser m.m.

Ta kontakt

Erga Revisjon tilbyr rådgivning og forskjellige konsulenttjenester. Vi kan hjelpe deg med:

  • Regnskap

  • Skatt og avgift

  • Foretaksintegrasjoner: fusjon, fisjon, oppkjøp osv

  • Finansiell due diligence

  • Verdsettelser

  • Omorganiseringer

  • Generasjonsskifte

  • Gjennomgang og tilrettelegging av interne kontrollrutiner

  • Management for hire

  • Kjøp og salg av selskaper, herunder konkursbo

Se også våre revisjonstjenester