Legitimering

Erga Revisjon as har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold.